Services

Overzicht

HR Audit

Onze HR Audit is een bewezen model die ons in staat stelt de kwaliteit te meten van je HR-structuur. We zoomen in op pijlers zoals Werk, Organisatie, Mensen en Welzijn. 

Op basis van een GAP-analyse kunnen we achterhalen waar er binnen je organisatie extra aandacht dient te besteed worden. Na een onderbouwd verslag kan je ervoor kiezen om samen met ons de uitdagingen uit te werken naar een kwalitatief niveau.

Leiderschap

Goed leiderschap heeft een cruciale en fundamentele impact op de werking van je organisatie. Goeie mensen werken graag voor goeie managers. 

Sommige organisaties gaan door een sterk groeiproces waar het onlosmakelijke feit van een nieuwe organisatiestructuur zich opdringt. Daarbij is de vraag wie nu de nieuwe teamlead, manager, directeur, ... van een bepaalde afdeling wordt. Hierin kunnen we je bijstaan om te analyseren of er leiderschapsskills aanwezig zijn in de organisatie of dat deze dienen te worden aangetrokken. 

Andere organisaties hebben reeds een laag ingebouwd met een aantal leidinggevenden. De vraag hier is dan of deze mensen zich geknipt voelen voor deze rol en of ze de juiste impact creëren voor hun teamleden en de organisatiedoelstellingen. 

Vanuit onze aanpak kunnen we assessments doen op je huidige ploeg van leidinggevenden of je ondersteunen bij de ontwikkeling van deze mensen. 

Reward & Appreciation

Loon en loonvoorwaarden zijn vaak een uitdagend element in organisaties. Hoe ga je om met de loonvraag van een medewerker? Hoe zorg je dat je loonstructuur fair is binnen je organisatie en tegelijk ook marktconform? Zijn er fiscale stimuli om loonkost te drukken? Vragen waarmee elke zaakvoerder of HR medewerker soms mee worstelt. 

Je loonbeleid stroomlijnen is een oefening die vertrekt vanuit je strategie. Hoe wil je verlonen, waarvoor wil je betalen en hoe kan je medewerkers hier perspectief bieden. Vanuit onze expertise begeleiden we je organisatie om een ontwerp uit te bouwen die  je praktisch kan toepassen en duurzaam is voor je loonbeleid. 

Talent Recruitment & Retention

De zoektocht naar geschikte profielen is op heden een gigantische uitdaging. Daarbij kan je je de vraag stellen of je wel gericht genoeg op zoek gaat. Gebruik je de juiste kanalen? Zit je strategie en je proces goed om mensen aan te trekken? Zijn er alternatieve pistes om nieuwe mensen aan te trekken? En hoeft rekrutering per definitie een kostelijk proces te zijn? Leg je een wervingsreserve aan? Zit je selectieproces goed in elkaar? Stuk voor stuk kritische vragen die even tegen het licht kunnen gehouden worden. Hierin kunnen wij je ondersteunen om je rekruteringsproces te optimaliseren.

Een niet te onderschatten element blijft ook het behouden van mensen. Als mensen de organisatie verlaten, heb je dan enig idee wat hun daartoe heeft gedreven? Zijn er eventueel medewerkers in je ploeg die misschien het potentieel hebben om door te groeien naar een hoger niveau en het eenvoudiger is om een minder ervaren profiel te vinden? Weet je waarom mensen bij je organisatie aan de slag blijven? De redenen hiertoe kunnen bijdragen aan je EVP (Employer Value Proposition). 

Beide elementen hebben een cruciaal belang bij de groei van je bedrijf. Zonder de juiste mensen is de uitdaging groot om je groei te bewerkstelligen. Hier staan we je graag bij om na te denken over een optimale structuur.

Talent Management & Development

Iedereen heeft talenten. Wanneer je deze dan nog eens optimaal kan benutten in je organisatie, zorgt dat voor een sfeer van bevlogenheid en motivatie. Maar om te achterhalen welk talent aanwezig is, om talent verder te ontwikkelen en te analyseren van welk talent er nog ontbreekt, heb je wel een kader nodig die je hier richting kan geven. 

We kunnen je ondersteunen bij een een assessment- en developmentcenter om een eerste beeld te krijgen van je beschikbare talenten en skills. Deze oefening dien je vervolgens te toetsen tegenover de behoefte aan talent op zowel organisatieniveau als functieniveau. De GAP tussen de beide stelt je in staat om verder te sleutelen aan je huidig talent en nieuw te ontwikkelen talent.  

HR Management

Voor starters die hun eerste aanwervingen plannen en KMO's tot een bepaald niveau is het inschakelen van een voltijdse HR medewerker of manager een financieel zware overhead. Los van het kostenplaatje kan je stellen dat deze persoon ook geen full-time invulling zal hebben. 

Wij begeleiden je graag op structurele basis om je te ondersteunen bij je HR beleid. Dit kan gaan van payroll, ondersteuning bij rekrutering, klankbord voor medewerkers, uitwerken van structurele basiszaken zoals functiebeschrijvingen, evaluatiemodellen, ... 

Afhankelijk van de omvang van je organisatie en de personeelsuitdagingen, kan de frequentie van de ondersteuning worden bepaald.