Een HR-audit, de kleine stap tot een grote impact

07-11-2022

Veel organisaties willen bouwen aan een ideale werkomgeving voor hun medewerkers. Het draagt onder meer bij aan retentie, motivatie en aantrekkelijkheid. Een audit is hier de eerste stap die leidt tot een degelijke HR-roadmap.

Onze ervaring leert dat er vaak tijd en energie wordt geïnvesteerd in initiatieven die niet onmiddellijk bijdragen aan de verwachtingen van de medewerkers. Uiteraard allemaal goed bedoeld, maar ergens jammer als het niet onmiddellijk de impact heeft waar je op had gehoopt. 

Start met wat echt telt en van belang is. In dit artikel geven we je enkele praktische tips die het voor jouw organisatie mogelijk maken om netjes te prioritiseren welke initiatieven er eerst aandacht verdienen. 

De kwantitatieve analyse

Meten is weten! Zo zijn wij ervan overtuigd dat het erg belangrijk is om te toetsen wat nu exact de verwachtingen zijn van je medewerkers. Door een schriftelijke bevraging uit te sturen die peilt naar de mate waarin een medewerker verwachtingen stelt wanneer hij of zij ergens werkt tegenover de mate waarin de verwachtingen worden ingevuld binnen de huidige organisatie kan een mooie weergave bieden over de maturiteit van je personeelsbeleid.

Aan de hand van een puntenschaal kan je beide factoren tegenover elkaar zetten en de discrepanties detecteren. Wij gaan ervan uit dat alle scores lager dan 80% extra aandacht en inspanning vereisen. Maar vergeet anderzijds ook niet de aandacht te behouden op zaken waar je nu in uitblinkt en de medewerkers tevreden mee houdt. Zo kan het best zijn dat bepaalde topics beter scoren dan men initieel verwacht in een organisatie.

De kwalitatieve analyse

Bijkomend is het handig om met de medewerkers in dialoog te gaan (individueel of in groep), waarbij je op basis van de criteria die je toetst bij de kwantitatieve analyse, verder gaat doorvragen. Het zal snel duidelijk zijn waar de algemene plus- en minpunten zich situeren. Deze feedback neem je dan mee in de gehele analyse van de audit. 

eNPS - de employee Net Promotor Score

Tot slot peil je tijdens deze audit ook even naar de eNPS. De alom vertrouwde NPS die bedrijven meten bij hun klanten is zeer waardevol, maar vergeet je interne klanten niet. 

De eNPS wijkt niet erg af van de normale NPS. We vragen aan de medewerkers om een score te geven op 10. De vraag je we hier stellen is "in welke mate zou je de organisatie waar je nu werkt, aanbevelen bij vrienden, kennissen of familie?".

Medewerkers die een score van 9 of 10 geven, zijn je actieve promotoren. Zij zullen spontaan positieve boodschappen brengen in hun directe omgeving en bevelen aan om ook aan de slag te gaan in je organisatie.

Medewerkers die een score van 7 of 8 geven noemen we de passieven. Zij zijn noch bewust negatief of positief over de organisatie in hun omgeving. Deze mensen kan je beschouwen als relatief tevreden medewerkers. 

Dan heb je de groep aan medewerkers die je mogelijks een 6 of lager scoort. Deze groep aan medewerkers zou wel eens actief en bewust negatieve publiciteit kunnen maken over je organisatie. Deze groep noemen we criticasters

Vervolgens zet je de scores om naar percentages. Het resultaat kan uiteindelijk variëren tussen -100 en 100. Een snel rekenvoorbeeld:

Je hebt 20 medewerkers in je organisatie en deze scoren als volgt:

  • Promotoren: 4 medewerkers (20%)
  • Passieven: 10 medewerkers (50%)
  • Criticasters: 6 medewerkers (30%)

De eNPS bereken je dan als volgt: promotoren (20%) - criticasters (30%) = -10%

Hoewel de uitkomst negatief is, kan je spreken van een acceptabele score. Het wereldwijd gemiddelde situeert zich rond de -8%. Bedrijven die het goed doen, behalen scores van 30% of hoger. 

TIP: wanneer je peilt naar de eNPS van je werknemersbestand, stel dan ook de vraag wat hun score met 1 punt zou kunnen doen verhogen. Dit levert uiterst waardevolle feedback op!  

En dan, actie!

Nadat je je medewerkers hebt bevraagd is het tijd om een actieplan vorm te geven. Welke elementen vereisen extra aandacht en inspanning om zo bij te dragen aan het welzijn van je medewerkers. Stel prioriteiten, deadlines en verdeel de taken (intern of extern). 

Communiceer tevens ook de resultaten van de bevraging naar je voltallige ploeg. Medewerkers vinden het namelijk zeer belangrijk dat ze een terugkoppeling mogen ontvangen nadat ze je net hebben geïnformeerd met feedback. 

TIP: het kan zinvol zijn om de bevraging te laten uitvoeren door een onafhankelijke externe partij. Medewerkers willen zich veilig voelen als ze input geven. Wij gaan er telkens vanuit dat we de ontvangen informatie ook confidentieel houden. De audit moet gezien worden als een leerproces voor de organisatie. 

Meer info of ondersteuning nodig? Mail (info@catalyzer.be) of bel (0494711701) ons gerust, we luisteren graag naar uw vragen en behoeftes!