HR Audit

Achterhaal de HR uitdagingen binnen je organisatie

HR Audit

Ondernemingen hebben veel ambities om hun personeelsbeleid kwalitatief in te richten. Het meest voorkomende uitgangspunt is om te streven naar de typische HR-praktijken. Denk maar aan rekrutering, teambuilding, work-life balans, telewerk... Stuk voor stuk belangrijke items om uit te werken.

Echter merken wij dat ondernemers of HR-medewerkers zaken uitwerken die erg nuttig zijn maar in eerste instantie niet altijd prioritair zijn voor hun medewerkers. 

Wij hebben de afgelopen jaren een audit-model uitgewerkt en toegepast in diverse organisaties binnen verschillende sectoren, die op een snelle en doortastende wijze de sterke punten en de te optimaliseren punten in kaart brengt. 

De opzet van onze audit moet een organisatie in staat stellen om op gerichte wijze de behoeftes van de medewerkers te kunnen invullen en zich te richten op wat medewerkers belangrijk vinden. 


In de praktijk

Onze aanpak werkt als volgt:

  • Vrijblijvende intake met de stakeholders (bestuur, HR, management)
  • Kwantitatieve analyse aan de hand van een schriftelijke bevraging 
  • Kwalitatieve analyse aan de hand van individuele of groepsgesprekken
  • Uitwerken van een rapport die inzichten geeft op 4 domeinen: werk, organisatie, mens en welzijn. Daarnaast bepalen we nog de eNPS (Employee Net Promotor Score)
  • De resultaten worden teruggekoppeld aan alle medewerkers
  • Het management krijgt een gedetailleerd rapport van de resultaten en van mogelijke acties die impact kunnen hebben op efficiëntie en verbetering

Kostelijk? Tijdrovend? 

De kostprijs van de audit hangt af van de omvang in aantal te bevragen medewerkers van je organisatie. Hoe meer mensen we individueel of in groep spreken, hoe meer tijd dit voor je organisatie in beslag neemt. Echter is het zinvol om vooraf te bepalen wat ons het meeste kwaliteit zal opleveren wanneer we in gesprek gaan met medewerkers. 

Gesprekken met medewerkers nemen ongeveer 30 - 45 minuten tijd in beslag. Afhankelijk of men de schriftelijke bevraging op voorhand invult, of tijdens het gesprek. 

Het beoogde rendement van een audit is om de organisatie in staat te stellen haar medewerkers hun behoeftes in kaart te brengen en hier vervolgens kan werken aan hogere betrokkenheid, betere performance, meer ambassadeurschap, ...