Talent Management

Talent identificeren en ontwikkelen, een must voor je groei

Talent Management

Het is niet altijd duidelijk welke talenten een organisatie in huis heeft. Laat staan dat het duidelijk is op welk niveau talenten, skills en competenties aanwezig moet zijn om de strategische groei en ambities van de organisatie te realiseren. 

Talent is wel degelijk te managen, maar het vergt een gerichte aanpak. Het uitgangspunt is dat je medewerkers doen waar ze goed in zijn. En waar er talent ontbreekt, lonkt de warme oproep tot nieuwe medewerkers om zo de kloof te dichten.  

Mensen hun talent laten omzetten in actie, kan zorgen voor uitmuntende resultaten en betrokkenheid. 

In de praktijk

Waarmee kunnen we je helpen:

  • Duidelijke functieomschrijvingen die duiden wat er van medewerkers wordt verwacht
  • Bouwen van een hefboom naar kwalitatieve evaluatie om performance te verhogen
  • Meten van de aanwezige skills en competenties van je teams, alsook de mate waarin ze op organisatieniveau aanwezig zijn
  • Uitzetten van een opleidingsplan voor teams en individuele medewerkers
  • Een ideale basis om toe te passen op de functiegroei en het loonbeleid