HR Management

HR ondersteuning op structurele wijze

HR Management

Groeiende organisaties hebben nog vaak geen dedicated HR-medewerker. De HR-taken zitten versnipperd bij verschillende collega's en is het een uitdaging om een consistent beleid uit te bouwen of te bewaken. 

Geen onlogisch fenomeen op zich. Zaakvoerders stellen zich de vraag of er wel voldoende werk om een full-time HR-medewerker aan boord te halen, de overhead kost speelt hier uiteraard ook een rol, ... 

Vanuit Catalyzer plaatsen we graag op structurele basis iemand in je organisatie die het beleid vormgeeft en bewaakt.

In de praktijk

Waarmee kunnen we je helpen:

  • In-house HR versterking
  • Opzetten van een HR-strategie
  • Structurele integratie: policies, onthaalbeleid / -aanpak, tools en systemen, ...
  • Afhandelen van specifieke HR vraagstukken: thematische verloven, cafetariaplan, ...
  • HR coaching: coachen van HR-medewerkers in de organisatie om hun kunde aan te scherpen